Mimo że język angielski zajmuje drugie miejsce po mandaryńskim w ogólnej liczbie osób posługujących się tym językiem, to jednak jest to język, którego będziesz mógł używać najczęściej, ponieważ jest on używany w większej liczbie krajów niż jakikolwiek inny język....