W dzisiejszym świecie, w którym coraz więcej osób szuka wsparcia i rozwoju osobistego, terminy "psycholog" i "coach" są coraz częściej używane. Obie te profesje mają na celu pomóc ludziom w osiągnięciu ich celów i rozwiązaniu problemów, ale różnią się...