Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego wraz z pierwszym dniem kalendarzowym nowego roku, tj. 1 stycznia. Wyjątek stanowi pierwsza praca – w tej sytuacji pracownik zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 1/12 po przepracowaniu każdego miesiąca. Bardzo często zdarza się, że urlop wypoczynkowy przedłuża urlop wychowawczy. Z tej możliwości korzystają zarówno matki, jak i ojcowie. Wiele osób ma jednak wątpliwości co do wymiaru przysługującego urlopu. Czy urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym ulega skróceniu?

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po wychowawczym

W standardowej sytuacji to pracodawca decyduje, kiedy pracownik może skorzystać z urlopu. Powinien przy tym wziąć pod uwagę wnioski urlopowe pracowników oraz konieczność zachowania ciągłości prac, aby umożliwić sprawne funkcjonowanie zakładu pracy. Od tej zasady istnieje wyjątek – pracodawca musi zgodzić się na urlop wypoczynkowy, jeśli pracownik chce z niego skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Niestety, ustawodawca nie przewiduje takiego wyjątku w związku z urlopem wychowawczym. Pracodawca nie musi zgodzić się na udzielenie urlopu wypoczynkowego tuż po urlopie wychowawczym. Jednak jeśli wyrazi taką zgodę, pracownikowi może przysługiwać albo pełny wymiar urlopu (20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy), albo urlop proporcjonalny. Ostatecznie liczba przysługujących dni wolnych zależy od okresu przypadającego na urlop wychowawczy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Głównie rozchodzi się o to, czy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego. Jeśli zaczyna urlop po 1 stycznia (a zatem po nabyciu prawa do urlopu w nowym roku) i kończy go jeszcze w tym samym roku, wówczas ma prawo do wykorzystania pełnego wymiaru urlopu, czyli 20 lub 26 dni.

Zasady ulegają zmianie, gdy pracownik kończy urlop wychowawczy w roku następnym lub kolejnych latach. Przykładowo, pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 1 kwietnia 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku. W tej sytuacji za rok 2017 może odebrać cały przysługujący jej urlop wypoczynkowy, ale już za rok 2018 wymiar urlopu zostanie proporcjonalnie obniżony. Wyliczenie urlopu za 2018 wygląda następująco: 20/12 x 8 = 13,333… (po zaokrągleniu 14 dni) lub 26/12 x 8 = 17,3333… (po zaokrągleniu 18 dni).

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym nie przysługuje w ogóle, jeśli pracownik przez cały rok przebywał korzystał z wychowawczego. Przykładowo, pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 1 kwietnia 2017 roku do 30 kwietnia 2019 roku. W takim przypadku za rok 2017 może odebrać cały urlop wypoczynkowy, ale za rok 2018 urlop jej nie przysługuje, a za rok 2019 ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Uwaga: jeśli pracownik jest zatrudniony na czas krótszy niż do końca roku kalendarzowego, wówczas urlop proporcjonalny należy obliczyć stosownie do terminu zakończenia stosunku pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ