Czynniki wpływające na kursy akcji giełdowych

Czynniki wpływające na kursy akcji giełdowych są różnorodne i zależne od różnych zjawisk w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Należy zacząć, że kurs akcji na giełdzie to inaczej cena akcji. Zależy on od tego za ile ich obecni właściciele gotowi są sprzedać swoje akcje na giełdzie i od tego za ile chcieli by je nabyć inwestorzy, tak aby było to dla nich opłacalne – umożliwiło osiągnięcie zysku. Każda transakcja na giełdzie ma wpływ na kształtowanie się kursu akcji w czasie danej sesji giełdowej, jednak jest on podatny na zmiany.

Co wpływa na kursy akcji giełdowych?

Na kurs akcji na giełdzie wpływają między innymi globalne trendy. W czasie trendu wzrostowego wzrasta kurs akcji wszystkich spółek, nawet tych w gorszej sytuacji finansowej i o mniejszych perspektywach rozwoju. Jeśli jednak panuje odwrotny trend tracą wtedy wszystkie spółki, nawet te najlepiej prosperujące. O losie poszczególnej spółki decyduje jednak sektor gospodarki, w którymi działa. Najlepsze perspektywy na giełdzie mają przedstawiciele przyszłościowych branż, np. sektora IT. To one najskuteczniej przyciągają inwestorów.

Sukces na giełdzie trudniej zaś osiągnąć spółce zajmującej o przestarzałym i mało popularnym profilu działalności. Ważny jest nie tylko stan obecny ale również to, które spółki mają najlepsze perspektywy rozwoju i mogą w przyszłości osiągnąć sukces. Wysokości kursu akcji na giełdzie nie można rozpatrywać bez analizy sytuacji gospodarczej na świecie – czy większość krajów oraz najważniejszych korporacji przechodzi teraz okres kryzysu czy prosperity? Ogólnoświatowe kryzysy gospodarcze, takie jak kryzys finansowy w latach 2007-2009 mają ogromy wpływ na spadki na giełdach światowych. Wydarzenia o tak dużej skali mogą diametralnie odwrócić obecne trendy oraz zjawiska zachodzące na giełdzie.

Innym istotnym czynnikiem jest inflacja. Niska inflacja powoduje, iż wycena spółek jest wyższa i akcje na giełdzie drożeją, zaś wysoka inflacja obniża ich wycenę. Deflacja, czyli zjawisko długotrwałego spadku cen w gospodarce ogranicza z kolei możliwość zwiększania zysku (poprzez podwyższanie cen).

Do ważnych czynników należy również konkurencja, czyli ilość spółek o podobnym profilu działalności oraz ich zachowania. Oprócz tego na sytuacje na giełdzie wpływ mają czynniki związane z emocjami i percepcją, np. postrzeganie danej spółki przez inwestorów, poziom zaufania czy moda. Na zachowania inwestorów wpływa również strach, np. wyprzedawanie akcji pod wpływem negatywnych zjawisk oraz ich przewidywanych następstw oraz nadmierna chęć wzbogacenia się – próba osiągnięcia jak największego zysku, nawet poprzez mało racjonalne działania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ