W wielu reklamach telewizyjnych powtarzany jest slogan: ubezpiecz swoje zdrowie z NN. Jak jednak przekonać do ubezpieczenia zdrowia, skoro większość Polaków nie posiada nawet polisy na życie? Z pomocą przychodzą towarzystwa ubezpieczeniowe, które coraz częściej zajmują się także propagowaniem wiedzy na temat ubezpieczeń oraz wdrażają programy profilaktyczne w przypadku ubezpieczeń na zdrowie.

Co powinna zawierać polisa na życie


Dobra polisa na życie w Nationale Nederlanden to możliwość ubezpieczenia się na kwotę nawet 1 miliona złotych. W ramach jednej umowy ubezpieczeniowej można ubezpieczyć nawet 10 osób. Ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale również w przypadku, gdy dozna on trwałego uszczerbku na zdrowiu i nie będzie w stanie dalej samodzielnie funkcjonować czy pracować. Wysokość świadczenia, jakie w tym przypadku może otrzymać sam ubezpieczony, może być równe wysokości świadczenia wypłacanego na wypadek jego śmierci. Nie jest to jedyna opcja ubezpieczeniowa, gdy Nationale Nederlanden zajmuje się zdrowiem swoich klientów. Ubezpieczenie zdrowia na wypadek nowotworu to z kolei dodatkowa polisa, jaką każdy posiadacz polisy na życie może dodatkowo dokupić.

Ubezpiecz swoje zdrowie z NN


Polisy oferowane przez Nationale Nederlanden i skupione wokół zdrowia ubezpieczonego to nie tylko ubezpieczenie zdrowia na wypadek nowotworu, choć to ubezpieczenie jest obecnie najpowszechniejsze. Dodatkowa polisa zdrowotna może obejmować również możliwość ubezpieczenia się na wypadek różnego rodzaju urazów. W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie pieniężne, ale również – do ograniczonej wysokości – wypłaca świadczenie pieniężne na leczenie i rehabilitację, zaś w przypadku niezdolności do pracy z powodu urazu – także wypłatę świadczenia rentowego. Zarówno w przypadku ubezpieczenia na wypadek zachorowania na nowotwór, jak i na wypadek zajścia urazu dużym atutem polis jest możliwość skorzystania przez ubezpieczonego ze specjalistycznego pomocy medycznej. Skraca to czas rekonwalescencji, a jednocześnie przyspiesza zdiagnozowanie choroby i umożliwia podjęcie odpowiedniego leczenia.

Dobra polisa na życie w Nationale Nederlanden


Trudno zrozumieć niechęć statystycznego Polaka do zakupu ubezpieczenia na życie. Wypłata świadczenia z polisy to gwarancja wsparcia finansowego dla rodziny po śmierci jednego z jej członków. O tym, jak ważny jest dostęp do środków finansowych, wie również Nationale Nederlanden, który w ramach usługi dodatkowej oferuje wypłatę świadczenia w wysokości 5000 złotych na zorganizowanie pogrzebu ubezpieczonego. Pieniądze są udostępniane osobom uposażonym w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia roszczenia. Nie jest to jednak żadne świadczenie dodatkowe – pieniądze wypłacane na zorganizowanie pochówku to część świadczenia należnego rodzinie, jakie będzie wypłacone w związku ze śmiercią ubezpieczonego. Warto jednak pamiętać, że polisy na życie są konieczne w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wówczas polisa na życie jest jednym z zabezpieczeń kredytu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ