Osobom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni lub 26 dni. Krótszy wymiar urlopu dotyczy osób pracujących mniej niż 10 lat (przy czym szkoła również jest wliczana do tego okresu), natomiast 26 dni urlopu należy się osobom z co najmniej 10-letnim stażem pracy.  Wysokość wymiaru urlopu będzie zależna od ukończonej szkoły, co reguluje Kodeks pracy art. 155 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 roku. Jeśli zatem nie wiesz, ile przysługuje Ci wolnych dni sprawdź, jak liczyć urlop wypoczynkowy.

Rodzaj ukończonej szkoły a wymiar urlopu wypoczynkowego

Jak już wspomnieliśmy, staż pracy do 10 lat uprawnia do odebrania 20 dni urlopu, natomiast osoby pracujące minimum 10 lat mają do wykorzystania 26 dni urlopu. Zgodnie z Kodeksem pracy nauka w szkole powinna zostać wliczona do okresu pracy, co w rezultacie ma wpływ na wymiar przysługującego urlopu. Jeśli ukończyłeś:

  • szkołę zasadniczą zawodową – pracodawca musi doliczyć czas trwania nauki zgodnie z programem nauczania, nie dłuższy niż 3 lata
  • średnią szkołę zawodową – pracodawca musi doliczyć czas nauki zgodnie z programem nauczania, nie więcej niż 5 lat
  • średnią szkołę zawodową dla absolwentów szkół zasadniczych zawodowych – pracodawca musi doliczyć 5 lat
  • liceum ogólnokształcące – pracodawca dolicza 4 lata
  • szkołę policealną – pracodawca dolicza 6 lat
  • szkołę wyższą – pracodawca dolicza 8 lat

Jak liczyć urlop wypoczynkowy zgodnie z powyższym? Otóż nawet jeśli spędziłeś w liceum 5 lat, do obliczania wymiaru urlopu można zaliczyć tylko 4 lata. Okresy nauki nie sumują się, najważniejsza jest ostatnia ukończona szkoła. Co ciekawe – nie ma znaczenia, czy zdobyłeś dyplom inżyniera, magistra czy licencjata. W każdym przypadku pracodawca musi doliczyć bowiem 8 lat nauki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że okres nauki może zostać zaliczony tylko wówczas, gdy w pełni ukończyłeś daną szkołę, czyli możesz pochwalić się dyplomem.

Jak liczyć urlop wypoczynkowy?

Oczywiście oprócz ukończonej szkoły, do wymiaru urlopu należy doliczyć staż pracy u poprzednich pracodawców. Jednak pracownik nie może skorzystać z wolnego po przepracowaniu zaledwie tygodnia u nowego pracodawcy. Prawo do pierwszego urlopu zyskuje się wraz z każdym kolejnym miesiącem pracy w wymiarze 1/12 całego urlopu. Oznacza to, że po przepracowaniu miesiąca pracownik otrzymuje 1/12 z przysługujących mu 20 lub 26 dni urlopu.

Dni wolne można wykorzystać w dowolnym czasie – zarówno po każdym przepracowanym miesiącu, jak i łącznie, np. w okresie wakacyjnym. Warto pamiętać, że przynajmniej jedna część urlopu powinna być wynosić minimum 14 dni kalendarzowych. Natomiast w kolejnych latach pracy u tego samego pracodawcy prawo do urlopu uzyskuje się „z góry”, wraz z pierwszym dniem nowego roku kalendarzowego. Kodeks pracy nie przewiduje wypłaty ekwiwalentów za urlop, za wyjątkiem sytuacji rozwiązania umowy o pracę – wówczas pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za niewykorzystane dni urlopu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ