leasing

Leasing jest narzędziem, które pozwala przedsiębiorcom sfinansować zakup środków trwałych do firmy i to bez posiadania gotówki. Jednak zanim podpisze się umowę leasingową, warto dowiedzieć się, jaki będzie jej całkowity koszt. Dzięki temu można oszacować, czy podjęcie takiego zobowiązania nie wpłynie negatywnie na firmowy budżet i nie spowoduje utraty płynności finansowej. Jak sprawdzić, czy leasing się opłaca i ile będzie faktycznie kosztował?

Czym jest leasing?

Zanim zacznie się ustalać całkowite koszty leasingu, to warto dowiedzieć się, czym w ogóle jest to narzędzie finansowe. Najprościej mówiąc, leasing jest rodzajem wynajmu. Najczęściej spotkać można się z leasingiem samochodów, ale równie popularną opcją jest ta dotycząca nieruchomości. Leasingowany przedmiot kupowany jest przez firmę udzielającą „wynajmu” i użyczany do wyłącznego korzystania w zamian za miesięczne raty. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo wykupić używany przedmiot za wcześniej ustaloną kwotę.

Leasing to coraz popularniejsza forma nabywania dóbr przez przedsiębiorstwa. Przez wielu uznawany jest on za korzystniejszy niż kredyt bankowy. Trzeba jednak pamiętać, że przedsiębiorca powinien rozliczyć się z kosztów związanych z zakupem samochodu (innego dobra) w ramach leasingu zarówno operacyjnego, jak i finansowego. Sposób rozliczeń zależny będzie od wybranego rodzaju umowy. Poprawnego rozliczenia leasingu samochodowego z uwzględnieniem nowych przepisów obowiązujących do stycznia 2019 roku można dokonać poprzez np. w wfirma.pl.

Czym jest całkowity koszt leasingu?

Całkowity koszt leasingu to suma wszystkich opłat, jakie należy ponieść w związku z leasingiem. Ostateczna suma powinna zawierać czynsz inicjacyjny, czyli pierwszą wpłatę, ewentualną opłatę manipulacyjną, wszystkie raty oraz wykup. Dodatkowo należy również uwzględnić opłaty wstępne, ubezpieczenie, gwarancje i liczne opłaty manipulacyjne. W przypadku przedsiębiorcy należności te stanowią koszt uzyskania przychodu i nie ma tu znaczenia, że leasingobiorca ponosi je jednorazowo.

Rodzaj leasingu a jego całkowity koszt

Na całkowity, ostateczny koszt leasingu wpływ ma również jego rodzaj. Na co dzień przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch rodzajów leasingu: operacyjnego i finansowego. Ten pierwszy oznacza, że przedmiot leasingu zostaje zaliczony do majątku firmy leasingowej. Kosztami uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy są więc jedynie miesięczne raty leasingowe. Do każdej z nich doliczany jest podatek VAT, a więc podatku w całości nie trzeba opłacać już na samym początku trwania umowy. Zaletą tej formy leasingu jest również to, że do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć opłatę wstępną. Po zakończeniu trwania umowy o leasing operacyjny leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu i dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Drugim rodzajem leasingu dla przedsiębiorców jest ten finansowy. Wybierając go, do majątku przedsiębiorstwa zaliczany jest przedmiot leasingu. W praktyce więc przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć tylko część odsetkową raty leasingowej. Należy również pamiętać, że przy leasingu finansowym konieczne jest uiszczenie podatku VAT w całości z góry już przy pierwszej racie tuż przy odbiorze przedmiotu objętego umową. Plusem jest jednak to, że właściciel firmy staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu automatycznie po zapłacie ostatniej raty.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ