dotacja

Dotacje zyskują coraz więcej zwolenników, którzy kuszą się na korzystne warunki, których wymaga ich zdobycie. Należy podkreślić, że główną korzyścią są bezzwrotne dofinansowanie i krótki czas oczekiwania na decyzję. Nic dziwnego, że taka forma pomocy staje się coraz bardziej popularna. Jak więc otrzymać dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej?

Wymagania i warunki

Istnieją konkretne warunki, które musimy spełnić, aby móc być w ogóle rozpatrywanym podczas procesu dotacji. Pierwszym z nich jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, czyli bycie zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Drugim warunkiem jest bycie osobą zarejestrowaną przez minimum 3 miesiące. Można studiować w trybie zaocznym czy wieczorowym, ale nie można mieć statusu studenta stacjonarnego. Wymagane jest również nieprowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Do powyższych najważniejszych warunków, dochodzą jeszcze pewne wskazania. Osoba ubiegająca się o dotację, nie odmówiła propozycji zatrudniania, stażu czy też przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dodatkowo osoba bezrobotna nie może być karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu na 2 lata przed złożeniem wniosku. Bardzo ważne jest też fakt nieotrzymania innego dofinansowania czy pożyczki na podjęcie jakiejś działalności gospodarczej w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku.

Procedury i kwota dotacji

Cała procedura trwa średnio ponad miesiąc lub dłużej, co jest uzależnione od sprawności danego urzędu pracy. Jeśli nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, będziemy musieli czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy osoby składającej wniosek, czyli bezrobotnej oraz danym urzędem pracy i poręczycielami, którzy zabezpiecza zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania umowy przez wnioskodawcę. Po podpisaniu obustronnej umowy, pieniądze trafiają po kilku dniach na konto wnioskodawcy.

Kwota dotacji waha się od czterech- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorstw, czyli między minimum 18 061,12 zł a maksimum 27 091,68 zł. Wszystko też zależy od kwoty, jaką otrzymał dany rząd pracy, ale takie informacje znajdziemy w regulaminach tychże urzędów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ