E-sprawozdania Finansowe

E-sprawozdania Finansowe to sprawozdania finansowe wysyłane w formie elektronicznej do KRS. Podmioty zobowiązane do wysyłania sprawozdań finansowych do KRS, po 1 października 2018, będą mogły wysyłać je tylko w formie elektronicznej. Obowiązek wysyłania e-sprawozdań dotyczy jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego.

E-sprawozdania, wysyłane są w różne miejsca, w zależności od tego, jaki podmiot je wysyła.


Gdzie wysyłać e-sprawozdania finansowe?


1. Krajowy Rejestr Sądowy
Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wysyłają e-sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

3. Urząd skarbowy
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych CIT, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, wysyłają e-sprawozdania do właściwego urzędu skarbowego.


Kto i jak podpisuje e-sprawozdania.


E-sprawozdanie finansowe, powinno być podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe i przez kierownika jednostki. W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, każdy członek tego organu musi podpisać e-sprawozdanie. Można tego dokonać wyłącznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.


Program do e-sprawozdań


Ministerstwo Finansów udostępni program do wysyłania e-sprawozdań, ale tylko dla osób fizycznych będących podatnikami PIT. Pozostałe podmioty będą musiały skorzystać z innych rozwiązań. Jednym z dostępnych na rynku programów jest program
 e-Sprawozdania Finansowe firmy Hogart. Program Hogart e-Sprawozdania Finansowe to kompletna aplikacja pozwalająca na zaawansowaną kontrolę procesu generowania plików w formacie (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Hogart e-sprawozdania to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

Firma Hogart od 25 lat tworzy programy przeznaczone dla firm, w szczególności dla działów finansowo – księgowych. Wśród produktów Hogart warto wymienić, pogram do masowej weryfikacji podatnika VAT – Hogart Czynny Podatnik, czy program do raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitoringu Obrotu Produktami Leczniczymi. Więcej o programach stworzonych przez Hogart, można przeczytać na stronie firmowej: https://hba.hogart.com.pl.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ