Ryczałt ewidencjonowany - kto może z niego skorzystać?

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi zdeklarować w Urzędzie Skarbowym formę opodatkowania, według której będzie się rozliczał. Do wyboru ma opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany. W dalszej części artykułu przybliżymy zasady ryczałtu ewidencjonowanego.

Kto może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Z tej formy opodatkowania może skorzystać każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku podatkowym.

Dodatkowo mogą tę formę opodatkowania wybrać:

• osoby fizyczne, które w roku poprzednim nie uzyskały przychodów przekraczających 250 000 euro,
• spółki cywilne lub spółki osób fizycznych, których dochody na wspólnika nie przekroczyły 250 000 euro.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych mogą dodatkowo płacić:

• osoby wykonujące wolny zawód (lekarz, stomatolog, technik dentystyczny, weterynarz, pielęgniarka, położna, korepetytor, tłumacz),
• osoby dokonujące najmu na podstawie umowy cywilno-prawnej,
• osoby duchowne.

Wykluczenia z ustawy

Ustawa o formach opodatkowania zawiera jednak wykluczenia. W formie ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą opodatkować się podatnicy:

• prowadzący apteki,
• prowadzący lombardy i kantory wymiany walut,
• prowadzący wolne zawody inne niż wymienione w ustawie,
• prowadzący handel częściami samochodowymi,
• prowadzący działalność o tym samym charakterze dla byłego pracodawcy,
• wytwarzający wyroby objęte podatkiem akcyzowym,
• świadczący usługi detektywistyczne, reklamowe, pośrednictwa finansowego, fotografii reklamowej.

Obowiązkowa dokumentacja

Osoby opodatkowane ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji. W porównaniu z opodatkowaniem na zasadach ogólnych, dokumentacja ta jest znacznie uproszczona. Nie ma konieczności odnotowywania kosztów (nie wpływają na wysokość podatku), ale trzeba ewidencjonować wszystkie przychody.

Wpisy do ewidencji najlepiej dokonywać na bieżąco, ale ostatecznym terminem jest 20. dzień miesiąca następnego, czyli wpisy przychodu za styczeń muszą być dokonane najpóźniej 20 lutego. Wpisy w ewidencji przychodów muszą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi stawkami, a nie jest to łatwe, ponieważ jest ich kilka:

20% – dochody osiągane z wykonywania wolnego zawodu wykonywanego przez lekarzy, pielęgniarki, lekarzy stomatologów, weterynarii, położne, techników dentystycznych, nauczycieli udzielających korepetycji,
17% – dochody od prowadzenia parkingów, usług hotelarskich, fotograficznych, programowania, usług informatycznych, fotograficznych, pośrednictwa w handlu hurtowym, świadczenia usług turystycznych, handlu motocyklami i częściami do nich, handlu pojazdami mechanicznymi i częściami zamiennymi,
10% – od zbycia praw majątkowych i nieruchomości wchodzących w skład środków trwałych, od zbycia majątku, którego wartość przekracza 1500 zł,
8,5% – stawka dla usług gastronomicznych (sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 1,5% alkoholu), wytwarzania wyrobów z towarów powierzonych, usług komisowych, kolportaż prasy, prowadzenie przedszkoli, zwalczanie pożarów, prowadzenie ogrodów botanicznych i zoologicznych,
5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport ładunków powyżej 2 ton, sprzedaż jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
3% – działalność gastronomiczna, usługowa, produkcja zwierzęca, rybołówstwo, sprzedaż środków trwałych firmy.

Jak obliczyć należny podatek dochodowy od ryczałtu ewidencjonowanego?

Zasada jest prosta. Od wyliczonego przychodu należy odliczyć składkę ZUS, w ten sposób otrzymujemy podstawę opodatkowania. Otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez stawkę procentową ryczałtu. Od otrzymanej kwoty podatku należy odjąć kwotę ubezpieczenia zdrowotnego (7,75%) i w ten sposób otrzymujemy kwotę podatku należnego, który trzeba wpłacić do US.

W przypadku, gdy podatnik korzysta z różnych stawek opodatkowania ryczałtowego, musi wyliczyć procentowy udział każdej stawki. Tak skomplikowane wyliczenia bezpieczniej jest powierzyć księgowej.

Artykuł powstał przy współpracy z biurem rachunkowym Sygnum. Po więcej informacji na temat ich działalności zapraszamy: Ryczałt ewidencjonowany Warszawa Praga

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ