Ustawa z dnia czternastego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego roku mówi, że notariusz to prawnik powołany do wykonywania czynności, którym strony chcą lub są zobowiązane nadać formę notarialną. Notariusz to także funkcjonariusz publiczny, a jego zadaniem jest pilnowanie poprawnego obiegu prawnego dokumentów.

Notariusz jako funkcjonariusz publiczny

Funkcjonariuszem publicznym nazywamy osobę, która korzysta, na gruncie polskiego prawa karnego, z wyjątkowej ochrony prawnej ze względu na swoją szczególną pozycję zawodową lub ma kompetencje, które są ściśle związane z wykonywaniem władzy publicznej przez daną osobę. Mimo takich „udogodnień” funkcjonariusz publiczny podlega szczególnej odpowiedzialności karnej.Kto w Polsce nosi miano funkcjonariusza publicznego? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie, senatorzy, radni, a także sędzia czy ławnik.

Zarys historyczny

Polski notariat ma długą i ciekawą historię. Pierwsze dokumenty o charakterze notarialnym pochodzą prawdopodobnie już z czasów Bolesława Krzywoustego, aczkolwiek nie ma stuprocentowej pewności co do tego. Faktem jest jednak, że najstarszy polski dokument notarialny pochodzi z 1287 roku i sporządzony został przez notariusza Budzisława, który pracował w kancelarii arcybiskupiej. W czternastym wieku Polska potrzebowała wiarygodnych dokumentów, bo prowadziła z z zakonem krzyżackim procesy. W tym właśnie wieku nastąpił rozkwit notariatu w Polsce. Pod koniec szesnastego wieku w Polsce uformowała się tak zwana rejentura z rejentem jako przedstawicielem. Był to pierwowzór współczesnego notariatu. Podczas zaborów, kiedy państwo polskie nie istniało notariusz stanowił osobę zaufania publicznego, ponieważ kojarzono go z polską tradycją.

Kto może zostać notariuszem?

Kandydat na notariusza musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 26 lat, skończyć studia wyższe prawnicze. Osoba ubiegająca się o pozycję notariusza musi być niekarana i mieć czyste sumienie. Przyszły notariusz musi również zdać w Polsce egzamin notarialny i odbyć aplikację notarialną w naszym kraju. Podczas ślubowania dana osoba przysięga zachowanie tajemnicy zawodowej oraz że będzie działać jedynie na korzyść, a nie na szkodę swoich klientów. Podczas całej swojej kariery notarialnej prawnik musi kierować się honorem i uczciwością. Ważne jest także zachowanie tajemnicy zawodowej, nawet po rezygnacji z zawodu w wyniku działań zależnych od notariusza bądź nie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ