Przedsiębiorcy z pewnością często spotykają się z pojęciem audytu finansowego. Wielu z nich jednak nie wie, czym on właściwie jest i kiedy zachodzi konieczność jego przeprowadzenia. Niejednokrotnie jest on mylony ze zwykłą kontrolą w firmie, która ma na celu wykrycie nieprawidłowości. Teoria ta nie końca jest zgodna z prawdą.

Czym jest audyt finansowy?

Audyt finansowy to rzeczywiście kontrola wewnątrz firmy, jednak jej celem nie jest wykrycie ewentualnych błędów i obciążenie zarządu kosztami z tytułu nieprawidłowości w księgach rachunkowych. Audyty przeprowadza się przede wszystkim po to, by zweryfikować stan finansowy firmy wykazany w sprawozdaniach ze stanem faktycznym.

Przeprowadzeniem audytu finansowego zajmuje się biegły rewident. Na podstawie szczegółowego raportu finansowego, ksiąg rachunkowych oraz innej dokumentacji sporządza on opinię, według której przedsiębiorstwo może lub nie może kontynuować prowadzenia działalności. W wielkim skrócie, opinia ta stanowi swoistą prognozę finansową na najbliższy rok obrotowy – jeśli jest ona pomyślna, firma bez przeszkód może w dalszym ciągu może funkcjonować na rynku. Pozytywna opinia rewidenta jest wydawana wówczas, gdy z prawidłowo sporządzonych sprawozdań finansowych danego przedsiębiorstwa wynika, że nie jest ono zagrożone upadłością i utratą płynności finansowej w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy (czyli do momentu przeprowadzenia kolejnego audytu).

Jednostki zobowiązane do poddania się audytowi

Audyt finansowy musi zostać przeprowadzony w jednostkach takich jak: banki, ubezpieczalnie, zakłady reasekuracyjne, kasy kredytowe, oszczędnościowe i kredytowo-oszczędnościowe, jak również podmioty gospodarcze zajmujące się funduszami inwestycyjnymi oraz obrotem papierami wartościowymi. Co więcej, corocznej kontroli rewidenta podlegają także spółki akcyjne oraz przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej pięćdziesięciu osób (na pełny etat). Odrębnymi przypadkami przeprowadzania audytów finansowych są:
– firmy wykazujące dochód netto powyżej 5 mln euro,
– firmy, których aktywy na koniec roku obrotowego sięgają 2,5 mln euro.

Obecnie co raz więcej przedsiębiorstw poddaje się audytowi finansowemu dobrowolnie. Należą do nich nie tylko prywatne firmy, ale również uczelnie i różne organizacje pozarządowe. Intencją zarządu najczęściej jest chęć poprawy jakości kontroli finansowej oraz usprawnienie jej procesów.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ