Wprowadzony w 2016 roku jednolity plik kontrolny był różnie oceniany. Duże firmy miały obowiązek wprowadzić go już od 1 lipca 2016 roku, średnie i małe przedsiębiorstwa od 1 lipca 2017, a mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 roku. Zdaniem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dzięki elektronicznemu systemowi, na samej kontroli budżet państwa może zaoszczędzić nawet 200 do 300 milionów rocznie! Pytanie, co dla przedsiębiorców oznacza ta zmiana? Czy obawy właścicieli firm są uzasadnione?

Czym jest JPK?

JPK został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 roku dotyczącą zmian w Ordynacji podatkowej (DZ.U. z 2015 r., poz. 1649). To zbiór informacji o operacjach gospodarczych wykonywanych przez firmę. Dane te są przesyłane w każdym miesiącu do urzędu skarbowego.To nowa metoda kontroli skarbowej, która zobowiązuje przedsiębiorców do przekazywania na żądanie organu podatkowego plików z danymi w ujednoliconej formie elektronicznej. Najważniejszym celem wdrożenia JPK jest zwiększenie efektywności elektronicznej kontroli skarbowej. Ma to z kolei prowadzić do sprawniejszego wykrywania wyłudzeń kwot z tytułu zwrotu podatku VAT. JPK przyspiesza proces kontrolny firm, umożliwia właściwe reagowanie oraz likwiduje bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. To pomaga uprościć proces kontroli.

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Za mikroprzedsiębiorców określane są podmioty gospodarcze spełniające dwa warunki:

– w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych zatrudniają średniorocznie nie więcej niż 10 pracowników.

– w ciągu dwóch lat osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych mniejszy niż 2 mln euro (lub suma aktywów jego biznesu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła tej kwoty).

Wraz z początkiem roku 2018 wszystkie firmy są zobowiązane do przesyłania JPK_VAT. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wynika z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług. Vatowcy muszą prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do określonego sporządzania deklaracji podatkowej wraz z informacją podsumowującą.

Najważniejsze elementy do wskazania to:

– przedmiot i podstawa opodatkowania

– wysokość kwoty podatku należnego

– korekty podatku należnego

– kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego

– korekty podatku naliczonego

– kwoty podatku podlegające wpłacie do Urzędu Skarbowego lub zwrotowi z urzędu.

Ewidencja powinna uwzględniać też informacje umożliwiające identyfikację konkretnych transakcji. Obowiązkowo trzeba uwzględnić numer kontrahenta, aby organy mogły przeprowadzić tzw. kontrolę krzyżową.

Istotne zmiany w JPK

Do końca grudnia 2017 roku obowiązywał tzw. JPK­_VAT (2) i na jego podstawie przedsiębiorcy rozliczali się do 25 stycznia 2018 roku. Od stycznia br. obowiązuje struktura JPK_VAT (3).

Nowa struktura modyfikuje zakres podawanych danych. Przedsiębiorcy muszą uwzględnić takie informacje jak:

– pełna nazwa podmiotu

-NIP

Dodatkowo kontakt usprawni wprowadzenie adresu mailowego.  W JPK_VAT(3) nie uwzględnia się danych adresowych firmy oraz numeru REGON. Termin przesłania JPK upływa 25 dnia każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. Jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie to pliki powinny zostać wysłane do 25 dnia następnego miesiąca (bez względu na termin rozliczania VAT).  Raportowanie JPK jest miesięczne, ale firmy mogą składać deklaracje VAT także kwartalnie.

Bezpłatna aplikacja na stronie Ministerstwa Finansów

Aby przesłać odpowiednio przygotowane pliki trzeba skorzystać z dedykowanego rozwiązania. Obok komercyjnych programów księgowości elektronicznej dostępna jest bezpłatna aplikacja Ministerstwa Finansów. Aby rozpocząć korzystanie z niej wystarczy pobrać i wypełnić specjalny formularz kalkulacyjny (plik csv). Dla podmiotu trzeba wygenerować tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK.  Dokonywanie ewentualnych korekt odbywa się przez tzw. profil zaufany – specjalne narzędzie służące na zasadach elektronicznego podpisu. Plik JPK może być również wysłany przez osoby postronne. Warunkiem koniecznym jest tylko złożenie w US specjalnego pełnomocnictwa UPL-1.

JPK – pytania i wątpliwości

W związku z JPK pojawiło się wiele pytań dotyczących jego wdrożenia oraz generowania dokumentów. Kilka ważnych kwestii, które warto rozwiać już na samym początku opisaliśmy poniżej.

  1. Korekty w pliku JPK. Gdy przedsiębiorca musi dokonać zmian w JPK, przykładowo po otrzymaniu faktury korygującej, konieczna jest zmiana nie tylko danej faktury, ale całego pliku JPK_VAT. Nie ma natomiast limitów co do liczby złożonych korekt. W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy wykwalifikowanych pracowników śledzących na bieżąco przepisy podatkowe. Księgowa Warszawa to dobre wyjście dla osób zajmujących się księgowością w stolicy.
  2. Wątpliwości związane z danymi osobowymi. Rozwiewa je resort finansów. Gromadzenie oraz przetwarzanie otrzymanych danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej.
  3. Dodatkowe dokumenty. Pracownicy kontroli skarbowej mogą zażądać dodatkowo innych dowodów księgowych od przedsiębiorców. Z tego powodu przedsiębiorcy na potrzeby JPK muszą prowadzić także księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dokumentację magazynową, ewidencję zakupu i sprzedaży, faktury, podatkowe księgi dochodów i rozchodów oraz tzw. ewidencję przychodów.
  4. Sankcje za opóźnienia. Wysokość oraz rodzaj kary za opóźnienia w przesłaniu JPK zależy od wysokości strat poniesionych przez budżet państwa oraz od tego, czy obowiązek przesłania danych nałożyła skarbówka. Organy nadrzędne mogą uznać nasz czyn za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie.

JPK – zmiany na lepsze?

Nowe sposoby kontroli podatkowej stały się faktem. JPK w uproszczeniu to księgi i dokumenty księgowe, które są prowadzone za pomocą programów komputerowych w danym formacie. Co miesiąc przedsiębiorca musi dostarczyć JPK_VAT. Wdrożenie JPK w Polsce przynosi takie korzyści jak odejście od tradycyjnych wydruków, szybki dostęp do elektronicznych danych pozwalający na analizę podmiotów kontrolujących, automatyzacja, szybsza kontrola podatkowa, ułatwienie pracy audytom. Jeśli mamy wątpliwości dotyczące księgowości czy przygotowania JPK warto zwrócić się o pomoc do licencjonowanego biura księgowego. Alternatywą dla prowadzenia tradycyjnej księgowości jest biuro wirtualne Warszawa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ