Zasady przynawania dofinansowania według programu „Mieszkanie dla młodych

Posiadanie własnego mieszkania nie pozostaje już tylko w sferze marzeń, ponieważ wielu młodych ludzi może skorzystać z pomocy państwa, które udziela wsparcia finansowego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Zarówno rodziny jak i osoby samotne mogą przystąpić do tego programu i ubiegać się takie subwencje, rodziny z dziećmi mają większe przywileje i mogą liczyć na dodatkową pomoc.

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie się do programu MDM, muszą spełnić następujące warunki:

  • Nie można być właścicielem innego mieszkania, wyjątek stanowią rodziny z trojgiem dzieci.
  • Wiek osoby ubiegającej się o dofinansowanie nie może przekroczyć 35 lat, w tym przypadku również to ograniczenie nie dotyczy rodzin z trojgiem dzieci.
  • Kredyt na mieszkanie musi przekraczać połowę ceny lokalu a okres jego spłaty nie może być krótszy niż 15 lat.
  • Cena mieszkania nie może przewyższać wyznaczonych dla danego rejonu wskaźników.

    Wysokość dofinansowania uzależniona jest od metrażu mieszkania i tak: dopłata przysługuje na mieszkanie do 50 m2, wyjątkiem jest rodzina z trojgiem dzieci, która otrzymuje dopłatę do 65 m2. Natomiast osoby samotne i małżeństwa bezdzietne, mogą liczyć tylko na 10% dotacji do własnego wkładu, już 15% dopłaty otrzymają małżeństwa wychowujące jedno dziecko, w przypadku wychowywania dwójki dzieci, dofinansowanie wyniesie 20% do wkładu własnego.

    Największe wsparcie finansowe otrzymują rodziny posiadające troje dzieci, ponieważ one otrzymują 30% dopłaty. Program „Mieszkanie dla młodych” przyznaje dodatkowe dopłaty w przypadku spełnienia jeszcze innych kryteriów a mianowicie: 5% w przypadku wcześniejszej spłaty kapitału zadłużenia dla osób, którym w ciągu pięciu lat od momentu zakupu lokalu urodzi się trzecie dziecko, dotyczy to także dzieci przysposobionych.

Przebieg procesu ubiegania się o dofinansowanie według program MDM

  • Stosowne wnioski, czyli wniosek o dofinansowanie i wniosek o kredyt można składać tylko w bankach, które przystąpiły do programu MDM.
  • W wybranym banku należy złożyć oświadczenie na piśmie o spełnieniu wyżej wymienionych warunków wymaganych w tym programie, nie dotyczy to rodzin posiadających trójkę dzieci.
  • Należy złożyć na piśmie zobowiązanie, że zostanie rozwiązana umowa najmu dotąd zajmowanego mieszkania, zarówno wynajmowanego jak też lokatorskiego, ponadto osoby posiadające prawo do lokalu mieszkalnego, będą musiały się jego zrzec na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. W każdym przypadku należy usunąć z lokalu wszystkie posiadane rzeczy.  
  • Kolejne oświadczenie na piśmie, które należy przedstawić dotyczy zadeklarowania, że kupowane mieszkanie będzie służyło wyłącznie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.
[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ